8. Z Mohelnice na Bouzov

Původně gotický hrad Bouzov získal svou romantickou podobu při přestavbách z přelomu 19. a 20. století. Stal se tradičním cílem nejen turistů, ale i mnoha filmových štábů. Bylo by škoda Bouzov při výletě Mohelnickem na kole nenavštívit.

 

Popis trasy

Putování začíná v Mohelnici, odkud se vydáme po Moravské stezce č. 51 směrem na Litovel po nově vybudované cyklostezce. V Moravičanech z ní odbočíme doprava na trasu 6036 do Loštic. Odtud pokračujeme po zpevněných komunikacích kolem lomu a dále lávkou přes Třebůvku po místních komunikacích přes Vlčice do Jeřmaně, kde je rozcestí. Trasa 6036 dále pokračuje po místní komunikaci až do části Bouzova, Doly, kde se napojuje na Moravskou stezku č. 512 a směrem doleva vás přivede po několika stech metrech k hradu Bouzovu. V Jeřmani je také možné odbočit z trasy 6036 doprava a vydat se za dalšími poutavými pohledy na hrad Bouzov po trase 6206 přes Radnici (kde je křižovatka s trasou č. 6205 vedoucí do Líšnice), odtud po lesní asfaltové komunikaci až na silnici III. třídy a dále do Veselí, pak po málo frekventované silnici do Vranové Lhoty, kde trasa 6206 končí.

 

Charakteristika

Délka úseku z Mohelnice do Moravičan je 3 km, navazující trasa 6036 (Moravičany – Bouzov, Doly) má 18 km s obtížností lehkou, v terénu středně těžkou, trasa 6206 z Jeřmaně má délku 8 km s lehkou až střední náročností.

 

Cíle na trase

Město Mohelnice – Mohelnice je starobylé město založené ve 13. století s celou řadou zachovaných památek a zajímavým vlastivědným muzeem.

Litovelské Pomoraví – obec Moravičany leží na hranici Litovelského Pomoraví, chráněné krajinné oblasti tvořené sítí bočních ramen Moravy a lužními lesy s vzácnými druhy živočichů a mnoha nádhernými rostlinami.

Loštice - Muzeum tvarůžků - v místě původní výrobny tvarůžků bylo v létě roku 1994 otevřeno Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W. Část exponátů je vlastní, část je dlouhodobě zapůjčena z Vlastivědného muzea v Olomouci.

Synagoga a židovský hřbitov - za svou židovskou historii poznaly Loštice postupně tři synagogy. Ta poslední dodnes stojí ve Ztracené ulici a další významnou židovskou památku je místní hřbitov, jehož existence je písemně doložená již v 16. století.

Plná verze webu

© Turistické informační centrum Mohelnicka