Morava z Mohelnice po Litovel

Trasa 14,9 km:

1. Most u Mohelnice

Vplouváte na území CHKO Litovelské Pomoraví.

2. Jez Moravičany

Přenášejte lodě po pravém břehu (je zde tábořiště). Z vody mohou vyčnívat železné larseny.

3. Jez Nové Mlýny 

Přenášejte lodě po pravém břehu. Plujte ještě 400 m a pod mostem u levého břehu se v osadě Nové Mlýny nachází tábořiště s možností příjezdu motorových vozidel. V jeho sousedství je restaurace.

4. Jez Řimice

Přenášejte lodě po levém břehu. Pokračujte po hlavním toku Moravy.

5. Most u Mladče

Vplouváte do úseku se zvýšeným množstvím naplaveného dřeva v řece, některé kmeny, zejména u vnějších (strmých) břehů meandrů jsou ukotveny lany. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Nevstupujte na náplavy, mohou zde hnízdit vzácné druhy ptáků. K mostu na silnici Mladeč – Nové Zámky můžete přivézt loď motorovým vozidlem.

6. Jez Litovel 

Celoročně je vyznačena vodácká cesta po elektrárenském náhonu (loď přenášejte z hlavního toku na elektrárenský náhon na pravém břehu). V  období od 1. srpna do 31. března můžete pokračovat po hlavním toku (loď přenášejte na levém břehu). Za nižších průtoků (informace o průtocích např. na http://hydro.chmi.cz) zvažte splouvání hlavního toku řeky Moravy, nevyhnete se častému brodění a přenášení lodí!

7. Litovel - vodácké tábořiště 

Zde můžete přenocovat, dovézt loď motorovým vozidlem, občerstvit se, případně navštívit město Litovel – „Hanácké Benátky“. V případě pokračování plavby Litovelským Pomoravím, plujte po elektrárenském náhonu až k autobusovému nádraží a odtud přeneste loď na Malou Vodu k ulici Palackého (trasa přenosu je dlouhá cca 0,8 km). O  možnosti převozu lodí přes Litovel se můžete informovat ve vodáckém tábořišti.

Mapa trasy - červená barva

Plná verze webu

© Turistické informační centrum Mohelnicka