Antonín Brus

Antonín Brus-velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou. 8. arcibiskup pražský.

*13. 2. 1518 Mohelnice, † 28. 8. 1580 Praha

Pocházel ze zámožné mohelnické rodiny. Po absolutoriu studií vstoupil do Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Jako polní kazatel se účastnil tažení proti Turkům(1542-1545). Pro své schopnosti a osobní kvality ( mj. Učenost, výmluvnost, skromnost) se stal oblíbencem císaře Ferdinanda I. V r. 1552 byl zvolen velmistrem křížovnického řádu. Postupně dosáhl řady úřadů a hodností (byl mj. Zpovědníkem císaře): v r. 1558 byl císařem jmenován vídeňským biskupem, v r. 1561 pražským arcibiskupem (prvním správcem tohoto úřadu po téměř 141 letech). Od r. 1562 se jako vyslanec císaře (s přestávkami) účastnil XIX. Všeobecného církebního koncilu v Tridentu (1545-1563). Vynikal tolerancí k nekatolíkům. Spolu s císařemFerdinandem I. dosáhl ( 1564) papežova souhlasu s příjmáním pod obojí způsobou v české církevní provincii. V duchu tridenstkého koncilu se snažil o šíření římskokatolické víry a posílení římskokatolické církve. Zasloužil se o duchovní a hospodářskou obnovu křížovnického řádu. Korunoval dva české krále-Maxmiliána II. (1562) a Rudolfa II. (1575). Po smrti byl pohřben v kapli sv. Jana Křtitele ve svatovítské katedrále v Praze.

Plná verze webu

© Turistické informační centrum Mohelnicka