Edmund Reitter

Edmund Reitter- entomolog

*22. 10. 1845 Mohelnice † 15. 3. 1920 Paskov

Pocházel z rodiny lesníka Vinzenze Reittera, která se z důvodu otcovy profese často stěhovala. Absolvoval reálné gymnázium v Opavě. Již v období studií se začal věnovat entomologii (studiu koleopterologie). Po absolutoriu studia působil jako hospodářský úředník rodu Larisch-Mönnichů v Karviné, později rodu St. Genois v Paskově. Od r. 1879 se plně věnovaol entomologii. Přestěhoval se do Vídně, krátce na to do Mödlingu u Vídně, kde provozoval odborný entomologický obchod. Již v této době byl světoznámým entomologem, absolventem několika významných sběratelských cest a autorem řady odborných publikací. V r. 1891 se navrátil zpět do Paskova, kde žil a pracoval až do své smrti. Hlavní oblastí Reitterova zájmu by sběr a studium palearktických brouků. Do r. 1915 popsal téměř tisíc nových rodů a přes šest tisíc nových druhů, publikoval velké množství odborných prací. Nejznámějším Reitterovým dílem je pětidílná monografie Fauna Germanica z let 1908-1916, která se věnuje broukům střední Evropy. Podílel se na založení odborného časopisu Wiener Entomologische Zeitung. Jako významná a uznávaná kapacita se stýkal a spolupracoval s řadou předních evropských odborníků, byl členem (někdy i čestným) mnoha vědeckých společností. Reitterova práce byla odbornou veřejností vysoce ceněna již za jeho života, její výsledky jsou ve většině případů platné dodnes. Během své kariéry shromáždil monumentální entomologickou sbírku (čítající cca 250 tisíc kusů brouků).

Plná verze webu

© Turistické informační centrum Mohelnicka